Закон о експропријацији (“Службени гласник РС”, бр. 53/1995, 23/2001, 20/2009, 55/2013 и 106/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о експропријацији (“Службени гласник РС”, бр. 53/1995, 23/2001, 20/2009, 55/2013, 106/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Аутентично тумачење одредаба члана 1, члана 5. став 1 и члана 53. став 1. и 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) – „Службени гласник РС“, бр. 106/2016