Закон о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 93/2012, 108/2013, 95/2018 и 91/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

 

 

 

pdf

Закон о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 93/2012, 108/2013, 95/2018 и 91/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 4 од 25. јануара 2019. год.)