Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2020. годину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)

pdf

Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)

pdf

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)

pdf

- Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 20/2020)

pdf

Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 5 од 22. јануара 2020. год.)