Закон о девизном пословању (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 93/2012 – др. закон, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

pdf

Закон о девизном пословању (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 93/2012 – др. закон, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника