Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
16. децембра 2020.

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд, по основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу гондоле Брзеће – Мали Караман („Службени гласник РС“, бр. 149/2020)

pdf

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд, по основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу гондоле Брзеће – Мали Караман („Службени гласник РС“, бр. 149/2020)