Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
02. марта 2021.

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ, Београд (Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II) („Службени гласник РС“, бр. 18/2021)

pdf

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ, Београд (Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II) („Службени гласник РС“, бр. 18/2021)