Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
26. децембра 2019.

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen banka a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (III фаза) („Службени гласник РС“, бр. 91/2019)

pdf

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen banka a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (III фаза) („Службени гласник РС“, бр. 91/2019)