Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
16. децембра 2020.

Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр. 149 од 11. децембра 2020. год.)

docx

I. Општи део

xls

II. Посебан део

doc

III. Извршавање буџета

docx

Образложење

docx

Програмске информације

xls

Табела из Члана 1. Закона о буџету

xls

Табела из Члана 4. Закона о буџету

xls

Табела из Члана 5. Закона о буџету