Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 84 од 29. новембра 2019. год.)

docx

Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 84 од 29. новембра 2019. год.)

docx

Образложење

docx

Програмске информације

pdf

Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020)

docx

Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020)

docx

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 135/2020)

doc

Образложење