Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 84 од 29. новембра 2019. год.)

docx

Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 84 од 29. новембра 2019. год.)

docx

Образложење

docx

Програмске информације