Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник РС“, бр. 49/2010 и 63/2016) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор – пречишћен текст утврдила Управа за трезор (“Службени гласник РС”, бр. 49/2010 и 63/2016)