Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза („Службени гласник РС“ бр. 63/03 и 51/10) – пречишћен текст утврдила Пореска управа

pdf

Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза, пречишћен текст утврдила Пореска управа ("Службени гласник РС" бр. 63/03, 51/10)