Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
17. априла 2020.

Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 54/2020 и 57/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 54/2020 и 57/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника