Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 85/2019, 13/2020 и 76/2020) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину ("Службени гласник РС", бр. 85/2019, 13/2020 и 76/2020) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија