Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА ИИ) за период 2014-2020. године („Службени гласник РС“, бр. 10 од 15. фебруара 2019. год.)

pdf

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. Године („Службени гласник РС“, бр. 10 од 15. фебруара 2019. год)