Уредба о уплати доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике („Службени гласник РС“ бр. 46/12)

pdf

Уредба о уплати доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике ("Службени гласник РС" бр. 46/12)