Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
19. октобра 2020.

Уредба о реализацији поступка наплате потраживања којима у име и за рачун Републике Србије и Аутономнe покрајине Војводинe управља и располаже Агенција за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 124/2020)

pdf

Уредба о реализацији поступка наплате потраживања којима у име и за рачун Републике Србије и Аутономнe покрајине Војводинe управља и располаже Агенција за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 124/2020)