Уредбa о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 8/2017, 9/2018, 61/2019 и 8/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о поступку за утвУредбa о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 8/2017, 9/2018, 61/2019 и 8/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласникарђивање права на исплату девизне штедње грађана („Сл. гласник РС“, бр. 8/2017, 9/2018 и 61/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Образац 1 - пријава потраживања

pdf

Образац 2 - потврда о стању девизног штедног улога

pdf

Образац 3 - потврда о промету девизног штедног улога