Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
04. јануара 2021.

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије”, број 159/2020)

pdf

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије”, број 159/2020)

xlsx

Образац ПРМ

xlsx

Образац ЗПМ