Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
15. јануара 2021.

Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 156/2020)

pdf

Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 156/2020)