Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
27. априла 2020.

Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020)

pdf

Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица (“Службени гласник РС“, бр. 60/2020)