Уредбa о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС“, бр. 100/2014, 78/2017, 66/2018, 78/2018 и 140/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

pdf

Уредбa о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС“, бр. 100/2014, 78/2017, 66/2018, 78/2018 и 140/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника