Уредба о одређивању кривичних дела за која се уз пријаву, односно захтев за добијање дозволе, односно одобрење за приређивање одређених игара на срећу подноси потврда о неосуђиваности одређених лица (“Службени гласник РС”, бр. 128/2004)

pdf

Уредба о одређивању кривичних дела за која се уз пријаву, односно захтев за добијање дозволе, односно одобрење за приређивање одређених игара на срећу подноси потврда о неосуђиваности одређених лица (“Службени гласник РС”, бр. 128/2004)