Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
15. јануара 2020.

Уредба о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 94/2019)

pdf

Уредба о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 94/2019)