Уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 70/2014)

pdf

Уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 70/2014)