Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
17. марта 2021.

Уредба о начину и поступку утврђивања вредности имовине и прихода физичког лица и издатака за приватне потребе физичког лица (“Службени гласник РС“, бр. 23/2021)

pdf

Уредба о начину и поступку утврђивања вредности имовине и прихода физичког лица и издатака за приватне потребе физичког лица (“Службени гласник РС“, бр. 23/2021)