Уредба о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Сл. гласник РС“, бр. 55 од 1. јуна 2012. и 88 од 29. септембра 2017. год.) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Сл. гласник РС“, бр. 55 од 1. јуна 2012. и 88 од 29. септембра 2017. год.) – незванично пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника