Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 42/2017 и 56/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 42/2017 и 56/2018.) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника