Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 124 од 19.11.2004. г.)

 

pdf

Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату вредност ("Службени гласник РС" бр.124 од 19.11.2004.г.)