Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 116/2013, 80/2014, 12/2015 и 96/2017) – пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника

pdf

Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 116/2013, 80/2014, 12/2015 и 96/2017) - пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника

pdf

Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 6/2021)