Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, са изменама и допунама („Службени гласник Републике Србије”, број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015)

pdf

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, пречишћен текст утврдила Служба за управљање кадровима ("Службени гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014)

pdf

Уредбa о изменама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник Републике Србије”, број 22/15)

pdf

Уредбa о изменама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник Републике Србије”, број 59/15)

xlsx

Образац ПРМ