Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2023” (“Службени гласник РС”, бр. 20/2023)

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2023” (“Службени гласник РС”, бр. 20/2023)

Сличне теме

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” („Службени гласник РС“, бр. 34/2023)

Уредба о управљању Програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године („Службени гласник РС“, бр. 29/2023)

Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр. 132/22 и 141/22 – испр.) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија