Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
11. априла 2020.

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 (“Службени гласник РС“, бр. 54/2020 и 60/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 (“Службени гласник РС“, бр. 54/2020 и 60/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

Закључак Владе 05 број 401-6052/2020 („Службени гласник РС“, бр. 104/2020)

docx

Закључак Владе 05 број 401-6243/2020 („Службени гласник РС“, бр. 106/2020)