Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
05. новембра 2011.

Уредба о ближој садржини, року и начину преузимања података неопходних за успостављање Јединствене базе података Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 78/2011)

docx

Уредба о ближој садржини, року и начину преузимања података неопходних за успостављање Јединствене базе података Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 78/2011)