Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга („Службени гласник РС“ , бр. 53/2003, 61/2004 и 71/2005)

pdf

Уредбa о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Службени гласник РС» , бр. 53/2003, 61/2004 и71/2005)