Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 94/2019, 96/2019 – исправка и 156/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

pdf

Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 94/2019, 96/2019 – исправка и 156/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника