Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне („Службени гласник РС“, бр. 69/2006)

pdf

Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне ("Службени гласник РС", бр. 69/2006)