Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
04. маја 2020.

Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне („Службени гласник РС“, бр. 63/2020)

pdf

Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне („Службени гласник РС“, бр. 63/2020)