Читај ми

Радна верзија Нацрта закона о изменама Закона о акцизама

Сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 7. маја 2021. године, до 15.30 сати.

Радна верзија Нацрта закона о изменама Закона о акцизама