Правилник о утврђивању шта се сматра наплатом потраживања, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 114/12)

pdf

Правилник о утврђивању шта се сматра наплатом потраживања, у смислу Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 114/12)