Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима („Службени гласник РС“, бр. 159/2020)

pdf

Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима („Службени гласник РС“, бр. 159/2020)