Правилник о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 86/2015 и 159/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 86/2015 и 159/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника