Правилник о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту (“Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 99/2012, 64/2013 и 67/2015) – пречишћен текст утврдила Пореска управа

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови и поступак за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начин и контрола отпремања и допремања производа у акцизно складиште и вођење евиденције у акцизном складишту

1. Добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе и вођење евиденције о акцизним дозволама

pdf

Правилник о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту (“Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 99/2012, 64/2013 и 67/2015) – пречишћен текст утврдила Пореска управа