Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17,36/18, 44/18 – др. закон, 104/18, 14/19, 33/19 и 68/19) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

 

docx

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17,36/18, 44/18 – др. закон, 104/18, 14/19, 33/19 и 68/19) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

xlsx

Прилог 1 - план рачуна за уплату јавних прихода

xls

Прилог 2 - структура елемената позива на број одобрења

xls

Прилог 3 - списак општина и градова са шифрама трезора

xlsx

Прилог 4 - списак царинарница

xls

Прилог 5 - упоредни преглед старих и нових рачуна

xls

Прилог 6 - преглед рачуна за уплату новчаних казни