Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
20. новембра 2019.

Правилник о условима и начину ношења оружја и муниције царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 53 од 24. јула 2019. год.)

pdf

Правилник о условима и начину ношења оружја и муниције царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 53 од 24. јула 2019. год.)