Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Сл. гласник РС“, бр. 127/2014, 101/2016 и 111/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 39. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13), на предлог Агенције за привредне регистре,

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја

"Службени гласник РС", бр. 127 од 21. новембра 2014, 101 од 16. децембра 2016, 111 од 11. децембра 2017.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја ("Службени гласник РС", број 111/2017) ступа на снагу 1. јануара 2018. године (види члан 5. Правилника – 111/2017-45).

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови и начин пријема и обраде података за статистичке и друге потребе, пријема и провере испуњености услова за јавно објављивање финансијских извештаја и докумената из чл. 33. и 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13 – у даљем тексту: Закон), вођења Регистра финансијских извештаја и прибављања података које Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) достављају други надлежни органи и правна лица и предузетници, као и пружања услуга из Регистра финансијских извештаја.

pdf

Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Сл. гласник РС“, бр. 127/2014, 101/2016 и 111/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника