Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима („Службени гласник РС“, бр. 61/2013, 8/2014 и 94/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима ("Службени гласник РС", бр. 61/2013, 8/2014 и 94/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника