Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
03. августа 2020.

Правилник о стручном испиту за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица („Службени гласник РС“, бр. 104/2020)

pdf

Правилник о стручном испиту за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица („Службени гласник РС“, бр. 104/2020)