Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем (“Службени гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016, 107/16, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020 и 19/2021) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем (“Службени гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016, 107/16, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020 и 19/2021) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Прилог 1

pdf

Прилог 2 - Контни план