Правилник о службеној легитимацији и одговарајућој врсти одеће, обуће и опреме девизног инспектора („Службени гласник РС“, бр. 7/2012 и 81/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 50. став 3. тачка 9) Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о службеној легитимацији и одговарајућој врсти одеће, обуће и опреме девизног инспектора

"Службени гласник РС", број 7 од 31. јануара 2012, 81 од 24. септембра 2015 – др. правилник

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржина и образац службене легитимације, која се издаје девизном инспектору и одговарајућа врста одеће, обуће и опреме коју користи девизни инспектор приликом вршења девизне контроле.

pdf

Правилник о службеној легитимацији и одговарајућој врсти одеће, обуће и опреме девизног инспектора („Службени гласник РС“, бр. 7/2012 и 81/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника