Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 20/2020 и 151/2020) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 20/2020 и 151/2020) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Прилог 1 - Процедура за евидентирање и промену апропријација

pdf

Прилог 2 - Процедура за евидентирање и промену квота

pdf

Прилог 3 - Процедура за евидентирање и промену преузетих обавеза и плаћања

pdf

Образац 3.1 - Захтев за унос захтева за преузимање обавеза и плаћања у ИСИБ

pdf

Прилог 4 - Процедура за прекњижавање расхода и издатака

pdf

Прилог 5 - Процедура за приступ систему

pdf

Образац 5.1 - Захтев за додељивање корисничких улога (овлашћења)

pdf

Образац 5.2 - Захтев за опозив корисничког налога

pdf

Образац 5.3 - Одобрење за приступ систему

pdf

Прилог 6 - Процедура за евиденционе рачуне

pdf

Образац 6.1 - Захтев за прерасподелу стања евиденционих рачуна